ค้นหา

สำหรับการค้นหาเบื้องต้น ในส่วนต่าง ๆในข้อความ แค่พิมพ์คำที่ต้องการ แยกด้วย เว้นวรรค ต้องค้นหาคำที่ยาวกว่าสองตัวอักษร

สำหรับการค้นหาชั้นสูง ให้กดปุ่นค้นหาโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรลงในกล่องค้นหา เพื่อเข้าไปยังฟอร์มค้นหาชั้นสูง